Quý đại lý vui lòng lựa chọn sản phẩm & số lượng cần đặt hàng tại form dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại để báo mức giá tốt nhất. (hotline đại lý: 0966 242 088)STT Tên sản phẩm Hình ảnh Quy cách Số lượng đặt mua
1 Bỉm Newborn merries 90+6 miếng NB Sơ sinh
2 Bỉm merries size S dán 82+6 miếng S dán
3 Bỉm merries size M dán 64+4 miếng M dán
4 Bỉm merries size L dán 54+4 miếng L dán
5 Bỉm merries size M quần 58+6 miếng M quần
6 Bỉm merries size L quần 44+6 miếng L quần
7 Bỉm merries size XL quần 38+6 miếng XL quần
8 Bỉm merries size XXL quần 26+2 miếng XXL quần