Hệ thông kiểm định đồng hồ nước lạnh φ (15 ÷ 50) cấp A,B,C
Xuất sứ: Việt Nam
Cỡ đồng hồ kiểm định: φ (15 ÷ 50); cấp A,B,C
Công suất kiểm định:
Đồng hồ φ 15: 32 chiếc/lượt
Đồng hồ φ 20 ÷ 25 mm: 16 ÷ 20 chiếc/lượt
Đồng hồ φ 32 ÷ 50 mm: 4 ÷ 6 chiếc/lượt
Gá lắp đồng hồ theo rãnh trượt bằng thanh trượt và ống nối ghép nhanh
Lưu lượng kế: Rotamet cho đồng hồ cấp A,B,C và có bộ phân nhánh cho các lưu lượng kiểm định (Lưu lượng kế cơ)
Thiết bị chuẩn: bình chuẩn từng phần kép (10 – 50) L và (100 – 500)L
Bơm nước: Lưu lượng đạt 25 m3/h
Bể nguồn dưới đất 600L
Vật liệu bể chứa, bàn thao tác, đường ống dẫn ống nối, rãnh trượt và thanh trượt bằng Inox SUS 304 và vật liệu không rỉ