– Là một phần không thể tách rời khỏi kìm kẹp chì
– Má chì được CNC tinh xảo và chính xác yêu cầu của quý khách hàng.
– Vai trò: Nơi thể hiện các chi tiết đặc biệt của đơn vị như: Logo, mã số kiểm định, ký hiệu, ….