– Viên chì là vật tư tiêu hao, được cấu tạo gồm 2 lỗ ở giữa viên chì là nơi luồng dây chì niêm phong vào giữa để thực hiện thao tác niêm phong lên viên chì.
– Ứng dụng: Thường được sử dụng trong ngành điện lực, cấp thoát nước, cấp thoát nước, giám định, kiểm định, niêm phong quản lý,…
– Viên chì niêm phong được sử dụng kết hợp với kìm kẹp chì và dây chì niêm phong để được 1 sản phẩm phong hoàn chỉnh